<<<
 

MØDESTED FYN / AUTISME- OG ASPERGERFORENINGEN
BORGERNES HUS / FRIVILLIGCENTER ODENSE - en torsdag hver måned kl. 18 til kl. 21 (Oprydning lidt før ca. 20:30)  

:: Link til Info om Mødested Fyn
:: Facebook-gruppen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vi har for 2023 igen fået bevilget §18 midler.

OBS! Kontakt mig fremadrettet på: jimmi@asforeningen.dk ift. foreningsrelateret korespondance
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROGRAM 2023

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12-01-2023 / Torsdag kl. 18:00 - 20:30 / Planlægningsmøde 2023

Dette er et planlægningsmøde for 2023, hvor deltagerne kan få indflydelse på programmet. Vi har igen for 2023 fået bevilget paragraf 18 midler fra Odense kommune. Både foredrag skal planlægges, men der må også gerne gives bud på temaer ift. autisme og komme idéer til ud-af-huset arrangementer.

Det bliver lokale 3.4 på Borgernes Hus / Frivilligcenter Odense, hvor vi afholder mødet. Det er gratis at deltage. Der er tilmelding, da der i lokalet max kan være 14 personer. Der bliver senere også plads til hyggesnak og largetalk.

Tilmeldingsfristen er: 11-01-23 kl. 18:00.

Link til tilmelding: https://aspergerforeningen.nemtilmeld.dk/92/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lørdag d. 21-01-23: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Horsens + online

Referat: Generalforsamling 21-01-23

Kort og godt: Foreningen skiftede navn fra "Autisme og Aspergerforeningen for Voksne" til Autisme og Aspergerforeningen. Derudover var der lidt andre vedtægtsændringer. Der deltog 18 stemmeberettigede i den online generalforsamling.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02-02-2023 / Torsdag kl. 18:00 - 20:30

TEMA-AFTEN: Arbejdsmarkedet og autisme

OBS! Det bliver lokale 3.3. Borgernes Hus / Frivilligcenter Odense

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02-03-2023 / Torsdag kl. 18:00 - 20:30

TEMA-AFTEN: Stress og sårbarhed ift. at være autist

OBS! Det bliver lokale 3.6. Borgernes Hus / Frivilligcenter Odense

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01-04-2023 / Lørdag kl. 13:30 - 16:00 / Ud-af-huset arrangement: Den Fynske Landsby

Vi mødes kl. 13:15 foran Den Fynske Landsby og går ind 13:30.

Den Fynske Landsby åbner igen 01-04-23 !

TILMELDING: https://aspergerforeningen.nemtilmeld.dk/101/

( Tilmeldingsfrist 31-03-23 kl. 18:00 )

Og det er ikke en aprilsnar ;-)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04-05-2023 / Torsdag kl. 18:00 - 20:30

TEMA-AFTEN: Særlige interesser og de dejlige detaljer

OBS! Det bliver lokale 3.6. Borgernes Hus / Frivilligcenter Odense

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08-06-2023 / Kl. 18:00 - 20:30


FOREDRAG:

Neurodivergent
Undercoveragent i en neurotypisk verden

- Adresse: Borgernes Hus, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C. Lokale 3.5+3.6
- Primært for voksne autister og medlemmer af Autisme- og Aspergerforeningen
- Det er gratis at deltage for medlemmer. Ikke-medlemmer betaler 20 DKK. En ledsager er dog også gratis
- Kom gerne i god tid før kl. 18:00, tak :-)
- Sidste tilmeldingsfrist er onsdag d. 07-06-23 kl. 18:00.
- TILMELDING: https://aspergerforeningen.nemtilmeld.dk/110/

Foredrag med Kim Lund Nielsen, der benytter aliasset "Springudautist" til ting vedrørende neurodivergens. Kim er sendiagnosticeret med Aspergers Syndrom og ADHD, og han har levet et liv med familie, fuldtidsjob og fart på.

Kim beskriver foredraget således:

Da jeg, ved brug af maskering, havde levet næsten et halvt århundrede som en forkert neurotypiker, fik jeg min diagnose og fandt ud af, at jeg er en ret så rigtig autist. Desværre har den (alt for) sene diagnosticering medført personlig nedslidning og autistic burnout.

Kom og hør, hvordan en højt begavet autist oplever sin autisme. Først i mange år uden viden om min autisme, hvor jeg nærmest har følt mig som en undercoveragent, der skulle prøve at passe ind i et ukendt miljø, og de seneste år så i stedet som neurodivergent og med en forståelse af, hvorfor jeg føler mig anderledes. Hvilke udfordringer har det givet? Hvad er maskering, hvorfor forekommer det, og hvordan kan vi måske blive bedre til at se ind bag den, så der ikke skal gå et halvt liv for nogle, før de bliver diagnosticerede?

Hør mit indefra-perspektiv på, hvordan vi kan blive bedre til at tilpasse omgivelserne, så autister kan få et knapt så belastet liv, og så samfundet kan få mere ud af autisterne.

Der vil efter foredraget blive mulighed for at stille Kim spørgsmål og generelt drøfte hans syn på og oplevelse af at være neurodivergent.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lørdag d. 10-06-23: ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Odense + online

Referat: Generalforsamling 10-06-23
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10-08-2023 / Kl. 18:00 - 20:30

Foredrag med Inge Louv, socialrådgiver / handicapkonsulent

 Adresse: Borgernes Hus, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C. Lokale 3.5+3.6
- Primært for voksne autister og medlemmer af Autisme- og Aspergerforeningen
- Det er gratis at deltage for medlemmer. Ikke-medlemmer betaler 20 DKK. En ledsager er dog også gratis
- Kom gerne i god tid før kl. 18:00, tak :-)
- Sidste tilmeldingsfrist er onsdag d. 09-08-23 kl. 18:00.
- TILMELDING: https://aspergerforeningen.nemtilmeld.dk/116/

Når man er autist og evt. med andre udfordringer, kan det være vanskeligt at finde rundt i de offentlige støttemuligheder.

Vi har derfor bedt socialrådgiver Inge Louv om at komme med et oplæg om hjælp efter serviceloven med et kig på nogle midlertidige regler om medicintilskud i sundhedsloven.

Der vil blive plads til spørgsmål, og Inge vil forsøge at svare – også for andre lovområder.

Læs mere om Inge på: https://www.ingelouv.dk/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09-09-2023 / Lørdag kl. 13:30 - 16:00 / Ud-af-huset arrangement: ØHAVSMUSEET og FAABORG MUSEUM

Vi mødes kl. 13:15 ved indgangen til ØHAVSMUSEET i Faaborg og går ind 13:30. Herefter skal vi senere over på FAABORG MUSEUM.

TILMELDING: https://aspergerforeningen.nemtilmeld.dk/121/

( Tilmeldingsfrist 08-09-23 kl. 18:00 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12-10-2023 / Torsdag kl. 18:00 - 20:30

TEMA-AFTEN: Komorbiditet / tillægsdiagnoser og autisme

OBS! Det bliver lokale 3.3. Borgernes Hus / Frivilligcenter Odense

Ingen tilmelding. Bare duk op :-)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23-11-2023 / Torsdag kl. 17:45 – 20:30
Foredrag v/ Ole Anders Rauff

– Adresse: Borgernes Hus, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C. Lokale 3.5+3.6
– Primært for voksne autister og medlemmer af Autisme- og Aspergerforeningen
– Det er gratis at deltage for medlemmer. Ikke-medlemmer betaler 20 DKK. En ledsager er dog også gratis
– Kom gerne i god tid før kl. 18:00, tak :-)
– Sidste tilmeldingsfrist er onsdag d. 22-11-23 kl. 18:00.

TILMELDING: https://aspergerforeningen.nemtilmeld.dk/134/

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til sidst i foredraget.

Del 1: Autisme og kommunikation

Kommunikation har altid været vanskeligt for mig. Som ung undrede jeg mig ofte over, hvor let og ubesværet, de andre kunne formulere sig, mens jeg – groft sagt – var heldig, hvis jeg bare var i stand til nogenlunde at udtale mit eget navn rigtigt. Efter at jeg er blevet voksen autist, oplever jeg stadig mange situationer, hvor kommunikationen bliver svær – særligt, hvis jeg er stresset, hvor min kommunikative evner i sådanne situationer falder drastisk.

I mit oplæg vil jeg komme lidt ind på min barndom og ungdom men ellers primært mit voksenliv i forhold til ovennævnte udfordringer. Jeg vil især komme ind på følgende emner:

At dele for meget (Oversharing)
Overinformering (Infodumping)
Det dobbelte empatiproblem (Double Empathy Problem)
De store vanskeligheder, jeg har i forhold til at afkode og opfatte nonverbal kommunikation.


Del 2: Det kan jeg ikke! – Et foredrag om eksekutive funktioner

Mange gange igennem livet har jeg oplevet situationer hvor jeg ikke kunne det samme som mine jævnaldrende, ikke fordi jeg var dum, som jeg troede tidligere, men grundet nedsatte eksekutive funktioner. Disse personlige beretninger fra en sendiagnosticeret autist, vil jeg i vid udstrækning bruge i forhold til at understøtte min gennemgang af emnet, eksekutive funktioner. Der vil være mulighed for spørgsmål ved slutningen af oplægget
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14-12-2023 / Torsdag kl. 18:00 - 20:30

JULEAFSLUTNING

Ordet er frit denne aften. Der er julegodter

OBS! Det bliver lokale 3.3. Borgernes Hus / Frivilligcenter Odense

Ingen tilmelding. Bare duk op :-)