<<<

TRÆFPUNKT FYN / AUTISME- OG ASPERGERFORENINGEN FOR VOKSNE
KULTURMASKINEN ODENSE ... Den 1. TORSDAG i en LIGE UGE i hver måned kl. 19 - 22 (oprydning lidt før) 

:: Link til Info om træfpunkt Fyn
:: Facebook-gruppen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vi har for 2020 igen fået bevilget §18 midler.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROGRAM 2020


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09-01-2020


Planlægningsmøde for året 2020 (få indflydelse)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11-01-2020 / Autisme konference i Aarhus

Link til tilmelding: https://www.autismeforening.dk/sikon-kurser/kurser/autismekonference-aarhus

Link til mere info på den offentlige begivenhed på Facebook: https://www.facebook.com/events/2525734054323698/


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06-02-2020

Tema-aften om relationer. Dating, bekendtskaber, fremmede mennesker samt de mere nære relationer ift. autisme
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19-02-2020

Anine og Pernille holder foredrag i Svendborg via billetto.dk
(Har træfpunkt Fyn ikke arrangeret. NYT: Ingen billetter tilgængelig )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05-03-2020

Tema-aften om systemer og struktur ift. autisme
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14-03-2020

AFLYST pga. "Corona-krise" >>> Der kommer ekstraordinær ....
Generalforsamling i Kbh. på Amager kl. 13:00. Se mere på: www.aspergerforeningen.dk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02-04-2020

Tema-aften: Autismevenlige rejser

AFLYST pga. Cornoa-krise ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14-05-2020

Tema-aften: Kendte autister


AFLYST pga. Cornoa-krise ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( 11-06-20 > Foredrag blev udskudt til 10-09-20 )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27-06-2020: Ud-af-huset arrangement


Odense Zoo kl. 14:00 - 17:00

Tilmelding: NemTilmeld--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06-08-2020


Ulla Kjer, socialrådgiver Landsforeningen Autisme, holder foredrag: "Kend dine rettigheder som voksen autist for støtte og hjælp".

Se mere om Ulla: autismeforening.dk/raadgivning

- OBS! Det bliver i Andersen-lokalet
- Det er gratis at deltage. Ingen tilmelding.
- Kom gerne i god tid før kl. 19:00, tak :-)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03-09-2020


OBS! Bliver på Borgernes Hus. Lokale 3.3. Selve lokalet er booket kl. 18-22. Du kan forvente, døren er åben omkring kl. 18:30.

Se mere info: borgerneshus.dk

Tema-aften: Psykofarmaka og tillægsdiagnoser


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10-09-2020
(Ændret dato)

Foredrag med Ole Anders Rauff, som selv er autismekonsulent. Se mere om ham:
Om Ole, som selv er autist

- OBS! Det bliver i Andersen-lokalet
- Det er gratis at deltage. Ingen tilmelding.
- Kom gerne i god tid før kl. 19:00, tak :-)

Første del: ”Powerautist

Som ung autist var jeg meget svag og skrøbelig. Mit selvværd var helt i bund og mit liv var et stort kaos fyldt med stress og nederlag. I dag føler jeg mig stærk, jeg har fået ro i hovedet og jeg har fået et godt selvværd. Dette foredrag har fokus på de erfaringer og strategier som jeg har brugt for at få det bedre. Jeg vil gerne give denne ”power” videre til jer. Jeg vil også tale om hvordan jeg gik fra at være dømt ude af mine sproglærere i folkeskolen til at have den største Youtube-kanal om sprog i Danmark. Min opvækst som var et regulært helvede, vil jeg også kort komme ind på.

Anden del:Lær at spotte farlige mennesker

Som autist er man faktisk ekstra udsat for at blive fanget i en psykopat eller en narcissists net. Dette skyldes blandt andet at vi har problemer i forhold til mentalisering, problemer i forhold til at afkode kropssprog, nedsat forestillingsevne og generelt er vi bare for ærlige og giver nogle gange flere informationer end nødvendigt, hvilket er guf for disse giftige personer. I dette foredrag vil jeg lære jer at spotte denne giftige adfærd. Vi vil også tale om forskellen mellem psykopati og narcissisme. Kort sagt et vigtigt foredrag der gør dig mere robust.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01-10-2020


Autisme og arbejdsliv v/ Hildur Grauslund Nielsen

- OBS! Det bliver i Andersen-lokalet
- Det er gratis at deltage. Ingen tilmelding.
- Kom gerne i god tid før kl. 19:00, tak :-)

Tids- og indholdsplan følger, når vi kommer tættere på ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12-10-2020 (Flyttet igen pga. Corona-krise)

Hjerne-Madsen og Anne Skov Jensen kommer til Magasinet, Odense C - Køb via ticketmaster.dk
(Har træfpunkt Fyn ikke arrangeret)Streetview Magasinet, Odense C: Instantstreetview.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12-11-2020

Tema-aften: Autismevenlige rejser

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10-12-2020


Juleafslutning


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi ses igen i 2021 !
01-10-2020