<<<

TRÆFPUNKT FYN FOR AUTISME- OG ASPERGERFORENINGEN FOR VOKSNE
KULTURMASKINEN ODENSE ... TORS i LIGE UGER kl. 19 - 22 (oprydning lidt før) 

:: Link til Info om træfpunkt Fyn
:: Facebook-gruppen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vi har for 2017 igen fået bevilget §18 midler.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROGRAM 2017 (August til december)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10-08-17

Tema-aften
: Top > Down og Down-Top - tænkning. Overblik og underblik. Helhed og detaljer.

Husk, at vi ikke mødes d. 24-08-17 pga. støj på Kulturmaskinen.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07-09-17

Tema-aften om sanserne og asperger / autisme.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21-09-17

Denne aften hygger vi med at skrive, tegne og være kreativ. Du er velkommen til at medbringe dit eget udstyr.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05-10-17

Vi får besøg af Rikke Odgaard fra JHO Consult. Hun holder foredraget: "Autisme - udfordringer og muligheder". Aftenen vil give et opsummerende indblik i nogle af autismens udfordringer og nogle af dens ressourcer. Der kan løbende spørges ind til forståelse, og foredraget er understøttet af skematiske modeller på slides.

Rikke kommer ind på emner som:

- Adfærd/vaner forbundet med løsning af problemstillinger
- Stress - forskelle og ligheder med den neurotypiske person
- Systemtænkning OG plantænkning - hjernens smarte metode til kompensation.
- Motivation ved autismerne - også sammenholdt med den almene og  neurotypiske motivationstænkning
- Kommunkation - udfordringer for autisten og - udfordringer for den neurotypiske person.
- Socialitet

Fokus i gennemgangen er på forståelsen for de autistiske behov og håndteringen af disse, således ens personlige ressourcer bedre kan forståes og evt. sættes i spil fremadrettet. Endvidere på en forståelse for hvordan de kan afvige fra det neurotypiske, samt hvordan man begyndende kan håndtere dette.

Hendes website:
JHO Consult

OBS!
Bliver i Andersen-lokalet.

Slides kan downloades her: Foredrag 05-10-17 - slides

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19-10-17

TEMA: At takle kriser som autist / asperger

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02-11-17

TEMA: Hvad gør dig glad?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16-11-17

TEMA: Kommunikation

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25-11-17

Autisme Konference for Voksne.

Tilmelding: Sikon.dk


Facebook-link: Begivenhed

Link til PDF (program og tidsplan): Aspergerforeningen.dk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30-11-17

Oplevelser fra autisme-konferencen d. 25-11-17

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14-12-17

Juleafslutning inkl. hygge


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROGRAM 2017 (januar til juni)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12-01-17

Planlægningsmøde for året 2017 (få indflydelse)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16-01-17

Skovhaven, Fyn står bag dette event i Scala, Svendborg:

Se filmen "Life Animated" m. debat, kaffe og kage efter filmen

Direkte link til bestilling:
http://www.scala-svendborg.dk/cinema/movie/15287

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26-01-17

Tema-aften: Arbejdsmarkedet og aspergers / autisme
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09-02-17

Tema-aften: "De skjulte talenter" og særlige interesser 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23-02-17

Denne aften er ordet frit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04-03-17

Generalforsamling i Kbh. Se dette link: Indkaldelse 04-03-17 kl. 13:00

Referat: Link til www.aspergerforeningen.dk

Her kommer lige kort nyt:

I dag blev følgende valgt til bestyrelsen:

- Formand: David Bournonville Facius
Der var kampvalg om formandsposten, da Lars Stahlhut også stillede op. Det blev et tæt løb.

- Næstformand: Jimmy Whitfield
- Bestyrelse: Catherina Gabrielle Wagner, Eva Marija Opresnik, Rune Østerdal, Silke Rudolph (Silke bliver også kasserer)
- Suppleanter til bestyrelse: Mig selv (Jimmi Hansen) og Elvis Korkmaz.

Ny revisor: Berit Nielsen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09-03-17

Hvad skete der til generalforsamlingen i lørdags? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23-03-17

Tema-aften: Fritidsliv og privatlivet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06-04-17

Ulla Kjer, socialrådgiver Landsforeningen Autisme, holder dette foredrag:
"Kend dine rettigheder som voksen autist for at få støtte og hjælp"
Se evt.: LAs side - Rådgivning 
 

DOWNLOAD slides fra foredraget her: Rettigheder, relevante paragraffer,Ulla Kjer


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20-04-17

Tema-aften: Relationer. Lige fra bekendte til intimitet med en kæreste
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04-05-17

Tema-aften: Om søvn og søvnforstyrrelser
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18-05-17

Tema-aften: Ensomhed, netværk og grupper
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01-06-17

Vi får besøg af formand David Facius, som har lovet at besøge alle foreningens mødesteder.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15-06-17

Vi får besøg af Dorthe Hölck, som holder foredrag om "Uddannelse og arbejdsmarkedet i forhold til autisme".
Få gode tips og strategier i forhold til at tage din uddannelse eller takle arbejdsmarkedet.

Hendes website: www.dorthehoelck.dk

Download SLIDES her fra foredraget: Dorthe_Hoelck_Slides_15-06-17

OBS! Dette bliver i Andersen-lokalet


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29-06-17

Sommerafslutning. Vi hyggesnakker. Vi ses igen d. 10-08-17!